scenariusze

Scenariusze gier paintball’owych – Rzeszów Paintball

Ukryta flaga – obydwie drużyny mają za zadanie odnaleźć ukrytą flagę i wrócić z nią do swojej bazy, jednocześnie nie dając się wyeliminować. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie.

Zdobywanie bazy – obydwie drużyny mają za zadanie dotrzeć do bazy przeciwnika, zerwać jego flagę lub proporzec i wrócić do swojej bazy, jednocześnie nie dając się wyeliminować. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie.


Konfederaci – drużyny stają naprzeciwko siebie. Na komendę każdy oddaje jeden strzał na komendę prowadzącego. Osoba, która zostanie trafiona, schodzi z placu boju. Kolejny starzał następuje na komendę prowadzącego po wcześniejszym podejściu do przodu o jeden krok.


Obrona VIP’a – jedna drużyna to ochroniarze VIP’a, której zadaniem jest bezpieczne odeskortowanie VIP’a do bazy, pokonując z góry wyznaczoną trasę. Drużyna przeciwna to terroryści, którzy chcą VIP’a wyeliminować.


Zdobywanie wzgórza, bunkra, ziemianki – jedna drużyna broni wzgórza, bunkra, ziemianki  i umieszczonej na jego szczycie flagi bądź proporca, drużyna przeciwna chce zdobyć flagę bądź proporzec.


Zniszczyć wroga – najbardziej popularny scenariusz paintball’owy, pozwala na rozruszanie zawodników i umożliwia im zapoznanie się ze sprzętem, terenem i charakterem gry.  Cel jest tylko jeden: trzeba wyeliminować przeciwników, samemu uchodząc z życiem.